HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE Se var de närmaste återförsäljarna av PURUS produkter finns

FAQ - Purus Line & Corner

Montering

1. Hur ska en golvbrunn monteras?

Alltid i våg. En golvbrunn får luta max /- 2 mm. Detta enligt överenskommelse mellan BKR, Säker Vatten, GBR, försäkringsbolagen och golvbrunnstillverkarna.

2. Hur monterar man Line/Corner?

Se monteringsanvisning för Purus Line & Corner.

3. Vad bör man tänka på vid montering av t.ex. Purus Line?

Vara med i projektet från början, försök att vara med i planeringen, för att få en snygg montering beroende vilken storlek på klinkers man tänkt använda.

4. Varför är det viktigt att golvbrunnen är ordentligt fastsatt i underlaget?

Enligt BBR ska en golvbrunn vara fast förankrad i golvbjälklaget så att inga inbördes rörelser kan uppstå. För att undvika rörelser så att tätskiktet inte spricker.

5. Vid träbjälklag, måste brunnar sättas i monteringsplatta?

Ja, vi rekommenderar detta, för att få en stabil och säker infästning av golvbrunnen. Enligt BBR skall en golvbrunn/ränna vara fast förankrat i golvbjälklaget så att inga inbördes rörelser kan uppstå. Även försäkringsbolagen kräver en säker och korrekt montering av golvbrunn i träbjälklag.

6. Bör man efterdra skruvar på klämringar/klämramar?

Ja, om man använder sig av t.ex. butyl så pressas denna samman och man bör efterdra lite.

7. Får man använda maskinskruvdragare vid montering av klämringar/klämramar?

Nej, risken för ”överdragning” av skruvarna är stor, så man använder sig av handkraft.

8. Finns det förhöjningsring till Purus Line & Corner?

Ja. Det finns en förhöjningsring som förhöjer brunnsdelen med 13 mm. Förhöjningsringen passar enbart Purus Line & Corner med rostfri klämring.

9. Får man gjuta in plaströren?

Våra PP- och ABS-rör är gjorda för ett snyggt montage utanpå vägg. För inbyggnad använder man traditionella grå PP-rör.

Godkännande

1. Finns det någon brandklassificering för Purus brunnar?

Det finns ingen klassificering för detta.

2. Finns det godkännande på Line/Corner för att lägga intill vägg?

Ja. Det är dock tätskiktsleverantören som ansöker och testar mot dessa modeller. Se på SÄKER VATTEN, BKR eller GVK:s respektive hemsida för de senast uppdaterade testerna. Här kan du hitta information om godkännande intill vägg.

3. Vilka tätskikt ska man använda till Purus Line?

Det är tätskiktsleverantören som ansöker och testar mot dessa modeller. Se på SÄKER VATTEN, BKR eller GVK:s respektive hemsida för de senast uppdaterade testerna.

4. Vilka tätskikt är godkända till Line/Corner?

Titta regelbundet på vår hemsida som uppdateras regelbundet samt titta på SÄKER VATTEN, BKR och GVK:s hemsida.

5. Ansluta tätskikt till väggnära golvbrunn – vad ska man tänka på?

Väggnära brunn ska vara testad och godkänd enligt branschreglerna för väggnära brunn. Varje test och godkännande avser en unik brunn (brunnsbeteckning) tillsammans med ett unikt tätskikt. Den unika kombinationen ska finnas på SÄKER VATTEN hemsida men normalt också på BKR:s och på GVK:s. Det ska också finnas en godkänd monteringsanvisning redovisad och nedladdningsbar från respektive hemsida.

6. Varför ska en golvbrunn från 80-talet bytas?

1990 skärptes kraven på att golvbrunnar skulle testas och vara typgodkända enligt NKB 17, numera ersatt av EN 1253. Golvbrunnar tillverkade före 1990 är alltså inte typgodkända enligt Svensk och ska alltid bytas. Till en ny brunn finns det dessutom reservdelar under lång tid framöver.