HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE Se var de närmaste återförsäljarna av PURUS produkter finns

Klinkergolv

Purus Line for tiled floors - provides options

Purus Line enables you to design your shower and bathroom with a stylish and safe floor gully. It is positioned along a wall, which means that you don't have to stand on the gully while you are showering. It also gives you more options when selecting tiles, for example, a larger size. Select our Tile Insert solution to match the tiles in the grating with the rest of the bathroom.

There are numerous options with Purus Line for tiled floors. Choose between six different grating patterns, nine different outlets and lengths from 600 to 1,200 mm. All to ensure that it fits your needs as well as possible.

Purus Line för klinkergolv - Ger valmöjligheter

Purus Line ger dig möjligheten att designa din dusch och ditt badrum med en snygg och säker golvbrunn. Den placeras intill vägg så att du slipper stå på brunnen när du duschar. Den ger dig dessutom fler möjligheter vid valet av klinker, till exempel större storlek på plattorna. Välj vår Tile Insert lösning för att matcha klinkern i brunnssilen med resten av badrummet.

Valmöjligheterna är många med Purus Line för klinkergolv. Välj mellan sex olika silmönster, nio olika utlopp och längder mellan 600-1200 mm. Allt för att det ska passa dina behov så bra som möjligt.