Smarta golvbrunnar


Den innovativa tekniken Connect
bygger på vår nolltolerans mot fuktskador

GOLVBRUNNAR SOM KAN "TALA"?

Connect föddes ur de goda erfarenheterna i kombination med viljan att med ny teknik minska kostnaderna av fuktskador i fastigheter. 

Initiativet startades för ett par år sedan av Försäkringsbolaget Folksam som samlade Purus, Anticimex och Talkpool för att undersöka möjligheterna att med ny teknik minska skadekostnaderna.

 

Tillsammans har parterna en mycket bred kunskap inom relevanta områden nödvändiga för att adressera vatten- och fuktskador:

  • Purus – som ledande tillverkare av golvbrunnar
  • Talkpool – som experter inom radio och sensorteknik
  • Anticimex – som experter inom skadebesiktningar relaterade till vatten och fukt
 

Ny teknik minskar risken för dyra vattenskador i fastigheter

Purus och Talkpool, specialister på sensorteknik, presenterar en golvbrunn som larmar vid höga fuktnivåer och därmed kan förebygga och reducera kostnader i samband med vattenskador. Kostnaden för fastighetsägares vattenskador i Sverige beräknas till drygt 6 miljarder kronor per år.

Det är en angelägen uppgift att undersöka och att få bukt med orsakerna till fastighetsägarnas kostsamma vattenskador. Vattenskadecentrum - en sammanslutning av försäkringsbolag och branschorganisationer, sammanfattar årligen försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador under föregående år. I senaste rapporten konstaterar man att rekommendationerna om tätskikt i våtrum, som kom för ett tiotal år sedan, nu börjar ge effekt i form av färre vattenskador. Samtidigt talar kostnadsuppskattningen för att det finns mycket kvar att förbättra.

INNOVATIV TEKNIK

... byggd på vår nolltolerans mot fuktskador i fastigheter.

VATTENSKADOR KOSTAR

... svenska fastighetsägare runt 6 miljarder kronor att åtgärda per år.

ETT UNIKT SAMARBETE

... föddes ur viljan att med ny teknik minska skadekostnaderna.

MÅNGA TESTINSTALLATIONER

... med olika tätskikt, bjälklag och allehanda fuktmätningar ligger bakom.

EN SMART GOLVBRUNN

... med integrerad fuktsensor, trådlöst uppkopplad till en larmcentral.

CONNECT DETEKTERAR

... fukt på fel ställe och larmar direkt, vilket begränsar eventuellt läckage och minskar renoveringskostnader.

FÖR FASTIGHETSÄGARE

... innebär Purus golvbrunnar med Connect ökad kvalitet, trygghet och hållbarhet. Med 10+ års driftstid.


 

"Javisst kan golvbrunnar "tala"! När de utrustats med Connect skickas ett larm helt automatiskt ifall fukt skulle uppstå på fel sida tätskiktet."

Håkan Fridvall, produktchef golvbrunnar, Purus AB

Tidigt upptäckt läckage ger 60% lägre reparationskostnader

Efter analys- och utvecklingsarbete har Purus och Talkpool gemensamt tagit fram en lösning i form av en smart golvbrunn som i kombination med ett trådlöst mätvärdesinsamlingssystem och analysprogramvara kan detektera misstänkt läckage och skicka larm om potentiella fuktproblem. Tillsammans med besiktningar möjliggör lösningen att vattenläckage kan upptäckas tidigare och skadorna begränsas. På så vis kan lösningen även stödja införandet av delreparationer och drastiskt reducera skadekostnaderna.

Folksam har under ett års tid bedrivit ett pilottest där de installerat den smarta golvbrunnen i samband med återställande av våtrumsskador. Mottagandet har varit positivt från de försäkringstagare som har erbjudits att vara med i pilottestet och det har varit enkelt att förklara nyttan med lösningen.

Fem fina fördelar med Connect för fastighetsägare

  1. Ökad kvalitet i installationen ➔ färre skador ➔ minskade kostnader + ökad hållbarhet
  2. Tidig upptäckt vid eventuell skada ger ökad regressmöjlighet
  3. Detekterar skador i stor del av våtzon 1 – inte bara runt golvbrunnen
  4. Elektronik som är enkel att avskilja vid renovering
  5. Minst 10 års driftstid

Ännu i ett tidigt skede och baserat på enstaka fall, men delreparationer har i kombination med den smarta golvbrunnen kunnat påvisa kostnadsbesparingar på över 60%.

Projektets tester visar att de två vanligaste felen som orsakar vattenskador i våtrum kan detekteras på ett bra sätt med Connect-tekniken:

  1. Felaktig anslutning av tätskikt mot golvbrunn
  2. Skadat tätskikt som innebär läckage ovanifrån

Motsvarande tester har även utförts av en tredje part, forskningsinstitutet RISE.

För ytterligare information, vänligen fyll i nedanstående formulär, så kommer någon
av våra experter att höra av sig inom kort för att svara på följdfrågor och berätta mer! 

Ja tack, kontakta mig gärna för mer information om nya Purus Connect: