INOMHUSAVLOPP & INSTALLATION

Inomhusavlopp och Installation täcker idag kompletterande produkter för våtrumsinstallationer tillverkade företrädesvis i plast eller gummi. Exempel på produkter är vattenlås för olika applikationer, rör och rördelar, gumminipplar, WC-anslutningar samt luftningsventiler.