Försäljning Sverige

Försäljningschef Sverige

JAN TENGVALL
KAM - Rostfri inredning
jt@remove-this.purus.se

010-41 44 982
070-635 11 04

RICHARD LAGERLÖF
Distrikt Öst - Rostfri inredning
richard.lagerlof@remove-this.purus.se
010-41 44 949
072-585 13 75

JESPER MOLANDER
Distrikt Syd
Jesper.molander@remove-this.purus.se
010-41 44 986
070-635 11 10

MATS ANDERSSON
Distrikt Syd
mats.andersson@remove-this.purus.se
010-41 44 979
070-299 71 05

 

PER ANDERSSON
Projektsäljare, Distrikt Sydöst & Norrland
per.andersson@remove-this.purus.se
010-41 44 987
070-550 05 67

CONNY HALLBERG
Projektsäljare Distrikt Väst
conny.hallberg@remove-this.purus.se
010-41 44 981
0706-351158

MAX PETTERSSON
Distrikt Öst
max.pettersson@remove-this.purus.se
070-635 11 07

ROBERT HELLBERG
Distrikt Väst
robert.hellberg@remove-this.purus.se
010-41 44 900
072-573 81 44

PETER NORD
Projektsäljare, Distrikt Öst
peter.nord@remove-this.purus.se
072-562 17 51