Försäljning

JONAS BRÄNNHULT
Försäljningschef Sverige
jonas.brannhult@purus.se
010-41 44 923
073-070 21 20

Rostfri inredning

JAN TENGVALL
KAM - Rostfri inredning
jt@remove-this.purus.se

010-41 44 982
070-635 11 04

RICHARD LAGERLÖF
Distrikt Öst - Rostfri inredning
richard.lagerlof@remove-this.purus.se
010-41 44 949
072-585 13 75

VVS

MATS ANDERSSON
Distrikt Syd
mats.andersson@remove-this.purus.se
010-41 44 979
070-299 71 05

OWE HELGSTEDT
Distrikt Öst
owe.helgstedt@remove-this.purus.se
073-807 98 69

PER ANDERSSON
Projektsäljare, Distrikt Sydöst & Norrland
per.andersson@remove-this.purus.se
010-41 44 987
070-550 05 67

PETER NORD
Projektsäljare, Distrikt Öst
peter.nord@remove-this.purus.se
072-562 17 51

CONNY HALLBERG
Projektsäljare Distrikt Väst
conny.hallberg@remove-this.purus.se
010-41 44 981
0706-351158