Försäljning Sverige

JONAS BRÄNNHULT
Försäljningschef Sverige
jonas.brannhult@purus.se
010-41 44 923
073-070 21 20

JAN TENGVALL
KAM - Rostfri inredning
jt@remove-this.purus.se

010-41 44 982
070-635 11 04

MATS ANDERSSON
Distrikt Syd
mats.andersson@remove-this.purus.se
010-41 44 979
070-299 71 05

RICHARD LAGERLÖF
Distrikt Öst - Rostfri inredning
richard.lagerlof@remove-this.purus.se
010-41 44 949
072-585 13 75

PER ANDERSSON
Projektsäljare, Distrikt Sydöst & Norrland
per.andersson@remove-this.purus.se
010-41 44 987
070-550 05 67

CHRISTIAN EKWALL
Distrikt Väst - Rostfri inredning
christian.ekwall@remove-this.purus.se
073-058 29 07

CONNY HALLBERG
Projektsäljare Distrikt Väst
conny.hallberg@remove-this.purus.se
010-41 44 981
0706-351158

ROBERT HELLBERG
Distrikt Väst
robert.hellberg@remove-this.purus.se
010-41 44 900
072-573 81 44

PETER NORD
Projektsäljare, Distrikt Öst
peter.nord@remove-this.purus.se
072-562 17 51

MAX PETTERSSON
Distrikt Öst
max.pettersson@remove-this.purus.se
070-635 11 07