Logistik

CHARLOTTA SVEDBERG
Logistikchef
charlotta.svedberg@remove-this.purus.se

010-44 74 620

MIKAEL LINDBLAD
Lager & Utleveranser
mikael.lindblad@remove-this.blsindustries.se
010-44 74 622