Rysk miljonorder till Purus i Ystad

Purus, tillverkare av golvavloppssystem och inrednings- och sanitetsprodukter för kök och badrum, fortsätter resan som snabbväxande tillväxtföretag och stärker sin position i Ryssland. Det ryska järnvägsverket har kontrakterat Purus för renoveringen av tre stora järnvägsstationer i Moskva. Ordern är initialt värd cirka två miljoner kronor men med potential till utökad affär. Ytterligare stationer över hela Ryssland ska renoveras, vilket kan innebära en femdubblad order.

Den ryska ordern innebär leverans av tusentals toalettstolar, urinoarer och tillbehör de kommande fem åren. All produktion är förlagd i Sverige och affären är ett viktigt steg i företagets satsning på nya exportmarknader. Närvaron i Ryssland stärks nu med välutbildad personal, lokalt lager och ett brett kundunderlag som täcker stora delar av landet.

-       Det är otroligt glädjande att vi har fått till stånd affären. Den är ett kvitto på att vi har stor internationell potential och att Purus kan erbjuda svenskproducerade produkter av god kvalitet, till ett konkurrenskraftigt pris. Vi satsar hårt på att utveckla exportmarknaderna, vilket även gynnar den lokala sysselsättningen i Sverige, säger Peter L. Clausen, VD och koncernchef för Purus AB.

 

Purus omsätter idag 500 miljoner kronor, varav mer än 40 procent kommer från export. Målet är att andelen ska öka ytterligare och att omsättning inom fem år ska fördubblas. Purus huvudkontor ligger sedan 2011 i Ystad och koncernen sysselsätter totalt 200 personer.

Om det ryska järnvägsverket 
Ryska järnvägsverket är ett av världens största järnvägsbolag, med 1,2 miljoner anställda och 85 500 kilometer järnvägsspår. Bolaget har monopol på de ryska järnvägarna med cirka 1,3 miljarder resenärer per år. Under de kommande fem åren ska över 300 järnvägstationer belägna i städer med över 2000 invånare renoveras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter L. Clausen, VD och koncernchef Purus AB via telefon 010-41 44 905 eller via e-mail plc@purus.se.