FAQ - Designbrunnar

Purus Line, Purus Corner och Purus Line Vinyl Plus är testade enligt EN 1253 och typgodkända av RISE. Purus designgolvbrunnar är systemgodkännda enligt branschregler för Väggnära Golvbrunnar, information om dessa regler finner ni på Säker Vatten, BKR eller GVK:s respektive hemsida.

Nej, för godkända tätskiktskombinationer se under Typgodkännande här på hemsidan eller på GVK. Det är tätskiktsleverantören som ansöker om godkännande och testar mot väggnära golvbrunnar, varje test och godkännande avser en unik golvbrunn (brunnbeteckning) tillsammans med ett unikt tätskikt. Det ska också finnas en godkänd monteringsanvisning redovisad och nedladdningsbar från respektive hemsida. Se på Säker Vatten, BKR eller GVK.

Att tänka på är installationen av ramarna till de olika designserierna är inte samma och kan inte kombineras efter att ram monterats. Va med i projektet från början, ha storleken på klinker/natursten i åtanke redan i planeringen. Det finns 5 designserier.
Purus Line, golvbrunn med synlig sil där man kan välja mellan 6 silmönster och olika färger.
Purus Line Premium, golvbrunn för osynlig sil där klinker ersätter silen.
Purus Corner, hörngolvbrunn med synlig sil där man kan välja mellan 4 silmönster och olika färger.
Purus Corner Tile Insert, hörngolvbrunn för osynlig sil där klinker ersätter silen.
Purus Line Vinyl Plus, golvbrunn för plastmatta som ytskickt. OBS! kan inte monteras väggnära.

Alltid i våg. En golvbrunn får luta max ± 2 mm mätt från golvbrunnens mitt till flänsens kant.
Följ monteringsanvisning för respektive golvbrunn.

Rekommendationen är 1 dusch per golvbrunn.

Monteringsskenor är ett hjälpmedel för installation i träbjälklag. Purusstödet är ett hjälpmedel för installation i betongbjälklag. Dessa hjälpmedel gör det enkelt att fixera golvbrunnen så att denna hamnar korrekt i höjd och våg.

Till Purus Line/Purus Line Premium/Purus Corner/Purus Corner Tile Insert finns där 22, 28 & 35 mm höga monteringsskenor för installation i träbjälklag. Purus Line Vinyl Plus är skenorna 22 mm höga.

Ja. Det finns en 13mm förhöjningsring, man kan stapla dem på varandra men vi rekommenderar max 2 st för att undvika skarvar. Förhöjningsringen passar enbart Purus Line/Premium och Purus Corner/Tile Insert med rostfri klämring.