FAQ - Golvbrunnar

PURUS har ett stort urval av golvbrunnar, rådgör med Er installatör eller hör med personalen i butiken vilken som passar för er installation.

Befintliga golvbrunnar bör vid renovering bytas ut. Golvbrunnar som tillverkats före 1991 är inte typgodkända enligt Svensk Standard SS-EN 1253 och ska alltid bytas.

Puruskniven används för håltagning i plastmatta/tätskikt och brunnsmanschetter.
Med Puruskniven fås snabbt och enkelt ett exakt hålmått.

Purusplattan ska alltid användas vid montering av purusbrunnar i träbjälklag.
Läs mer i säker vatten branschregler (2.12.2)

Man kan spackla ut på monteringsplattan, man kan ”rugga” upp ytan lite med ett sandpapper om man vill. Plattan innehåller 2* graders fall inemot golvbrunnen.

Golvbrunnar skall vara stadigt monterade på en höjd som möjliggör att tätskiktets försegling mot brunnen kan ske på tätskiktets nivå. Golvbrunn skall vara vågrätt monterad. Använd Purusplattan för att få ett stabilt fäste för golvbrunnen i träregelverket. I BBR står att en golvbrunn skall vara fast förankrad i träbjälklaget så att inga inbördes rörelser kan uppstå.