FAQ - Golvbrunnar

Befintliga golvbrunnar bör vid renovering bytas ut. Golvbrunnar som tillverkats före 1991 är inte typgodkända enligt Svensk Standard SS-EN 1253 och ska alltid bytas för att uppfylla gällande branschregler.

Purus golvbrunnar är framtagna för användning inomhus och för olika typer av golvbeläggningar såsom klinker, betonggolv, vinylmatta eller epoxygolv. Golvbrunnarna finns i varierande bygghöjder för att passa installationer i olika bjälklag. I sortimentet finns även Tor och Saga med inbyggd förhöjningsring, för en smidig och steglös höjdjustering och möjlighet att vinkla. Anslutningsdiameter till avloppsröret är 32, 40, 50, 75 eller 110 mm och finns med olika anslutningsriktningar samt med extra inlopp, rådgör med Er installatör och hör med personalen i butiken vilken som passar för Er installation.

Golvbrunnen skall alltid installeras i våg. En golvbrunn får luta max ± 2 mm mätt från golvbrunnens mitt till flänsens kant. Följ monteringsanvisning för respektive golvbrunn.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i monteringsplatta, läs mer i säker vatten branschregler (3.8). Vid klinker på golvet ska flytspacklet vara minst 12 mm tjockt. I betongbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras med golvbrunnsfixtur. Enligt BBR ska en golvbrunn vara fast förankrad i golvbjälklaget så att inga inbördes rörelser kan uppstå, detta för att undvika så att tätskiktet inte spricker

Purus golvbrunnar i sig är inte brandklassade, men golvbrunn med rätt brandstrypare tillsammans med rätt uppbyggnad av bjälklaget kan klara olika brandsklasser. Brandklass EI 30 innebär t ex att bjälklaget ska motstå brand i 30 minuter utan att bärigheten försvinner.

Ja, plastgolvbrunnar har bra kemikalieresistens. Golvbrunnar av PP har högst kemikalieresistans av våra plastsorter.

Användningstemperatur för både ABS och PP ligger kring -20 till +80 °C. Är det konstant hög temperatur så föreslår vi en rostfri golvbrunn. Att en golvbrunn i plast utsätts för höga temperaturer innebär att den åldras i förtid.

Det är alltid krav på fall till golvbrunnar enligt BBR.

Nej. Upptäcks en skada på flänsen eller har man råkat skruva upp flänsen för mycket så ska golvbrunnen bytas ut.

Innan, risken är annars stor att flänsen gjuts fast i betongen.

Man ska följa vår skötselanvisning som finns under Ladda ner.
Golvbrunnens vattenlås kan även visa sig vara uttorkat, fyll i så fall på med rent vatten i golvbrunnen. Det finns även lösning med ett sk luktstopp som heter NOOD vattenlås som är kompatibelt med merparten av våra golvbrunnar. Då förblir vattenlåset luktfritt även om vattnet torkar ut.