FAQ - Inför en renovering

Det är aldrig fel att dokumentera en renovering, särskilt vid behov av eventuella reservdelar och i samband med överlåtelse av lägenheten eller villan.

Beroende på vilken skada som har uppstått, kontakta försäkringsbolaget för vidare information.

Man kan kontakta de olika branschorganisationerna direkt eller gå in och läsa på deras hemsidor. Installationsföretagen har oftast en egen branschlegitimation, eller så kan man kräva detta innan en renovering börjar.

Man får lov att byta och montera golvbrunn själv. Var noga med att läsa monteringsanvisningar, kontrollera vilka branschregler som gäller och vad respektive försäkringsbolag kräver vid renovering av våtrum.