FAQ - Inomhusavlopp

Purus Universal Membran är testad efter relevanta delar ur EN 274-2:2002 och EN 1253-2:2004 och är typgodkänd av RISE, typgodkännande nr 0117.

PUM är enkel att rengöra. Lyft upp kassetten och skölj rent den. Precis som vanliga pungvattenlås så ska PUM rengöras regelbundet, se skötselanvisning.

Det kan ha fastnat smuts mellan kassetten/hårsilen och Purus Universal Membranet som gör att membranet inte kan stänga. Produkten ska rengöras regelbundet, se skötselanvisning.

Sortimentet av vita PP- och ABS-rör är för utanpåliggande montage.

En kombinippel är konstruerad för att vikas eller skäras enligt monteringsanvisning. Se under ladda ner.

Gumminipplarna och gummikopplingarna är typgodkända för montering vertikalt/horisontellt och för injutning/inbyggnad.

Ladda ner beräkningsunderlaget för luftningsventiler här. Beräkningsunderlag för luftningsventiler

Kontrollera så att luftningsventilen är monterad vertikalt med en tolerans ± 5°. För att luftningsventilen ska fungera bra och för att underlätta vid inspektion och service, bör det finnas ett fritt utrymme på minst 150 x 150 mm kring luftningsventilen. Det kan ha tillkommit beläggningar till följd av föroreningar i luften som kan påverka membranet och därav bör man inspektera luftningsventilen årligen. Vid behov av rengöring av luftningsventilen, rengör med tvål och skölj med rent vatten.

Det finns inte någon standard att godkänna mot. Aqua Argus kan inte anslutas till tätskikt och läckage indikering enligt Säker Vatten ska göras till utrymme med vattentätt golv.