Förhöjningsringar

Förhöjningsringar används för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras när man gjuter.

Material
Storlek
Utloppsdimension
0 hittade produkter