Klämringar

För att säkerställa en snabb och korrekt anslutning mellan golvbrunn och tätskikt bör skärmallsverktyget Puruskniven användas för perfekt håltagning till aktuell dimension.