Gummikoblinger

Gummikoblinger – Brukes som overgangstetning mellom ulike rørdimensjoner.