Kumkombinasjon 800 mm skap

Bildene viser et eksempel på hvordan en kum-kombinasjon isveiset i benk kan se ut.