Gipsavskiljare och sandfång

Gipsavskiljare eller sandfång separerar gipsmassa eller fasta partiklar, som fångas upp behållaren för tömning. Bra där grovrengöring sker, t.ex. industri eller verkstad.