Tvättrännor

Möjliggör att flera personer tvättar händerna parallellt, vilket ofta är praktiskt på offentliga toaletter, restauranger eller arbetsplatser med höga hygienkrav.