Luddlåda

En produkt som dels sorterar ut luddrester från avloppsvatten från tvättmaskiner, dels bildar buffert som jämnar ut vattenflödet när stora volymer som pumpas ut.