Purusränna asfalt

För installation i betongbjälklag med beläggning av gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong. Rännan, försedd med ankarfästen för enkel höjdjustering, anpassas efter behov.

Inga produkter hittade