Purusränna volym

Konstruerad för att möta höga hygienkrav, stora volymer och flöden.

Purusränna volym - För höga flöden

Ränna med L15 galler konstruerad för att möta högt ställda krav på hygien, stora volymer och högt frekvent flöde. 

Passar för t.ex storkök, livsmedelsindustri, vård-och sjukhusmiljöer samt spa-anläggningar.

LÄS MER OM PURUSRÄNNA VOLYM

Konfigurera din Purusränna volym

Gå till Rännguiden för att konfigurera din Purusränna volym och se vilka delar som går att kombinera.


Storlek
0 hittade produkter