Purusränna volym

Konstruerad för att möta höga hygienkrav, stora volymer och högt flöde. Passar i t ex storkök, vård- och spa-miljöer.