Tillbehör

Bland tillbehören som passar Purus rännor finns silkorgar och sandfång i rostfritt stål, olika vattenlås, en oljespärrinsats eller Purusstöd för fixering vid ingjutning.