Purusränna 150

En 150 mm smal ränna med hög flödeskapacitet och låg inbyggnadshöjd.