Fem steg för din trygghet

Järnkoll på säkerheten

 

En klämring i rostfritt stål som skruvas fast med sex skruvar. Den har mjuka avrundade kanter för att inte riskera att skada tätskiktet. Det blir helt stabilt och tätskiktet kan monteras utan risk för läckage, oavsett om du installerar i trä- eller betongbjälklag. 

 

 

Helgarderad mot dålig lukt

Vårt patenterade NOOD-vatenlås är en kombination av vattenlås och mekaniskt luktlås, det ger dig dubbel säkerhet. Nood-låset ger effektivt skydd mot tillbakaträngande vatten, dålig lukt och skadedjur. Du behver inte oroa dig för att vattenlåset torkar om det inte används på ett tag.

 

Våra produkter tål att ställas mot väggen

Purus designgolvbrunnar kan du placera i princip var du vill. Gärna intill väggen. Du kan då få fall i en rikning mot golvbrunnen och möjlighet att lägga stora golvplattor även i duschutrymmet.
Säkra och tekniskt godkända golvbrunnar som tål att granskas och ställas mot väggen.

Problemfritt användande

Du kan få problem om de produkter du använder inte uppfyller svenska byggnormer och standarder. Purus golvbrunnar uppfyller självklart svenska krav och byggnormer. Så att du ska får en enkel och problemfri användning i många år framåt. 

En helgjuten lösning

Våra utloppshus är gjutna i ett stycke, utan sammansatta delar eller skarvar som kan läcka under golvet. Säkert och tryggt.