HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE Se var de närmaste återförsäljarna av PURUS produkter finns

Bolja - Oljespärr

Bolja

Produktinformation

RSK nr / ART nr 7138427
Kapacitet 1,4 liter/sekund.
Dimension Ø220 mm.
Material Plast (ABS).
OBS!

Bolja uppfyller inte Boverkets krav på oljeavskiljare (BBR 6:641) utan är en oljespärr vid tillfälligt utsläpp av olja etc.

Övrigt

För Purusbrunnar med sildimension Ø220 mm dvs Bigg och Heavy som spygatt.

Bolja ersätter ev vattenlås i golvbrunnen. Bolja har ett vattenlås med 90 mm vatten.

Vid uttorkning hindrar Bolja lukt från avloppet att tränga upp i lokalen.

Om vätskor med densitet som är mindre än 900 kg/m3 rinner ner i brunnen stängs vattenlåset.

Vanligtvis sker det först när brunnen är fylld med vätskan som har lägre densitet än vatten.

Saneringen av ev utsläpp måste ske innan Bolja avlägsnas från golvbrunnen.

Efter oljeutsläpp ska Bolja rengöras, samtliga gummipackningar bytas och därefter kan återmontering ske.