Sök
Stäng denna sökruta.

Miljö & kvalitet

Vårt bidrag i jakten på att uppnå mindre resursåtgång, mindre avfall och högre kvalitet är att tillverka produkter med riktigt lång livslängd – lika lång som ditt nya badrum eller kök. Det är något som även är bra för plånboken.

Vi är måna om att vara ett kundorienterat företag, “Hantverkarens bästa vän” – är vår devis på Purus. Det betyder att vi värnar om önskemål och krav från våra kunder – hela vägen från föreskrivande led via grossister/återförsäljare till installatör och slutkund. Alla vill vi ska känna sig trygga med att våra produkter och tjänster bidrar till att lyfta de involverade aktörernas byggprojekt och affärsverksamhet.

Eco-design och återvunnet material

På Purus har vi ambitionen att alltid bidra med kvalitetsprodukter som ger glädje i många år och genom att inte behöva bytas ut skonar vår miljö. Vårt mål är att tillhandahålla lösningar som har klart längre livslängd än ett genomsnittligt badrum eller kök.

När vi designar och tar fram nya produkter gör vi det utifrån ett cirkulärt tänk, med hjälp av en eco-designguide. Det innebär att vi eftersträvar minsta möjliga miljöbelastning vid exempelvis val av råmaterial och förpackningar. 

Men tänket går igen också i samband med produktutveckling, tillverkning, distribution och slutanvändning av produkterna.

Vi arbetar ständigt på att göra mer med mindre. Genom att exempelvis köpa in råmaterial i anpassade storlekar efter de mest förekommande produktstorlekarna kan vi minimera andelen spill.
Överblivet material går till återvinning – rostfri plåt smälts ner för att återanvändas i produktion av ny råvara, liksom spill av olika polymerer återvinns för att bli till nytt plastgranulat.

Made in Sweden

Egna produktionsenheter i Sverige ger oss goda förutsättningar i arbetet med att försöka minska vår miljöpåverkan. Vi har en tuff miljöbalk i vårt land och ett väl uppbyggt återvinningssystem.

Som kund märker du kanske främst av en kortare transportväg till dig och möjligheten att kundanpassa stora delar av vårt produktutbud.

Självklart drivs vår verksamhet enligt gällande lagar, förordningar och andra miljökrav. Du kan som regel också få hjälp med miljöbedömningar av en produkt till större projekt med särskilda miljökrav. Exempelvis Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. Kontakta Purus innesäljavdelning för mer information.

Typgodkända produkter

Våra produkter är till stor del godkända av en sk tredje part – vanligen kallat typgodkännande. Det innebär testning vid ansökan men även löpande av en extern part. För våra svenska produkter innebär det typgodkännande av Rise och tillverkningskontroll av DTI.

Samarbeten för ökad kunskap och kundtrygghet

Purus bidrar till branschens utveckling för att minska andelen handhavandefel med risk för vattenskador genom utvecklingsprojekt, utbildningar och informationsspridning. Vi är medlem i bland andra Kakelföreningen, Golvbranschens Riksorganisation och Säker Vatteninstallation, vilket innebär att våra produkter är anpassade efter branschreglerna Säker Vatteninstallation.

ISO 9001 och 14001

Våra produktionsenheter har sedan flera år tillbaka väl fungerande miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt internationellt accepterad standard SS-EN ISO 14001:2015 respektive SS-EN ISO 9001:2015.

Miljö- och kvalitetsarbetet är en angelägenhet och ett ansvar för alla Purus anställda. Ansvaret säkras genom utbildning och information, samarbete och förbättringsarbete. Våra processer och rutiner möjliggör effektivare planering av verksamheten, att vi kan öka nyttjandet av modern teknologi, reducera beroendet av fossila bränslen samt påverka och ställa krav på våra leverantörer för att alla resurser ska används så effektivt möjligt.

Det bidrar till att vi håller oss på tårna och har ett kontinuerligt förbättringsarbete. Med snart 80 års erfarenhet i branschen, flyttar vi kontinuerligt fram positionerna, så att du som kund alltid ska känna dig trygg i valet av Purus.