Sök
Stäng denna sökruta.

Purus flyttar till Ystad

2 maj 2011

Snabbväxande tillväxtföretaget Purus flyttar från Sjöbo till Ystad. Purus, som tillverkar inrednings- och sanitetsprodukter för kök och badrum, gör Ystad till säte för den fortsatta expansionen. Om fem år ska koncernen omsätta en miljard kronor.

I augusti förra året förvärvade Purus Draka Kabels fastighet om 19 000 kvadratmeter. Lokalernahar renoverats och anpassats till Purus behov för att ge plats åt koncernens huvudkontor och tillverkning av plastprodukter. Ystad blir även Purus logistiska nav med ett centrallager som skaserva både svenska och utländska kunder.

De senaste åren har Purus vuxit med 15 procent per år. Idag omsätter företaget 500 miljonerkronor. Mer än 50 procent av omsättningen kommer från export och andelen ska öka ytterligare.Purus målsättning är att fortsätta växa i samma takt och dubbla omsättningen om fem år.

– Purus ska bli ett miljardföretag. I Ystad får vi allt under ett tak och utmärkta förutsättningar för en mer effektiv produktion med ännu högre servicenivå. På sikt leder detta tillanställningsbehov, säger Purus koncernchef Göran Lundin

Fram tills idag har Purus i första hand vänt sig till VVS- och byggbranschen. Nu gör Purus sinstörsta marknadssatsning någonsin för att etablera sitt varumärke bland privatpersoner ocharkitekter. Med en ny serie designade golvbrunnar gör Purus golvbrunnen till en viktig del avinredningen i badrummet.

– Golvbrunnen blir ett designelement istället för ett nödvändigt ont. Den skapar helt nyamöjligheter för badrummets design och funktion, säger Göran Lundin.

För att ytterligare sätta namnet Purus i fokus, och som ett led i internationaliseringen, byter Purusnamn på koncernens tillverkningsenheter. Purus tillverkningsenhet i Sjöbo, Purus Sjöbo AB,tidigare AB Sjöbo Bruk, byter namn till Purus Polymer AB. De övriga tillverkningsenheternaPurus Malma, tidigare Malmaverken och Purus Västbo, tidigare Västbo Plåt AB byter följaktligenockså namn och då till Purus Plating AB respektive Purus Stainless AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Göran Lundin, koncernchef Purus AB via telefon 010-41 44 900 eller via e-mail gl@purus.se.