Miljö & kvalitet

Purus tar ansvar för att producera produkter som håller länge.

Vi är måna om att vara ett kundorienterat företag – ”hantverkarens bästa vän”, är vår devis på Purus.

Det betyder att vi värnar om önskemål och krav från våra kunder – hela vägen från föreskrivande led via återförsäljare till installatör och slutkund. Alla ska känna sig trygga med att våra produkter och tjänster bidrar till att lyfta involverade aktörers projekt och affärsverksamhet.

Eco-design och återvunnet material

På Purus har vi ambitionen att alltid bidra med kvalitativa produkter som ger glädje i många år och genom detta skonar vår miljö. Vårt mål är att tillhandahålla lösningar som har klart längre livslängd än ett genomsnittligt badrum eller kök.

När vi designar och tar fram nya produkter tar vi oss an projekten med ett cirkulärt tänk, utifrån en eco-designguide. Det innebär att vi eftersträvar minsta möjliga miljöbelastning vid exempelvis val av råmaterial och förpackningar. Men också i samband med produktutveckling, tillverkning, distribution och användande av produkterna.

Vi arbetar ständigt på att göra mer med mindre. Genom att exempelvis köpa in råmaterial i anpassade storlekar efter de mest förekommande produktstorlekarna kan vi minimera andelen spill. Överblivet material återvinns, rostfri plåt smälts ner för att återanvändas i produktion av ny råvara, liksom spill av olika polymerer återvinns för att bli till nytt plastgranulat.

Made in Sweden

Produktionsenheter i Sverige ger oss goda förutsättningar i arbetet för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tuff miljöbalk i vårt land och väl uppbyggda återvinningssystem.

Som kund märker du kanske främst av en kortare transportväg till dig och möjligheten att kundanpassa stora delar av vårt produktutbud.

Självklart drivs vår verksamhet enligt gällande lagar, förordningar och andra miljökrav. Du kan som regel också få hjälp med miljöbedömningar av en produkt till större projekt med särskilda miljökrav. Exempelvis Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. Kontakta Purus innesäljavdelning för mer information.

Typgodkända produkter

Våra produkter är till stor del godkända av en sk tredje part, vanligen kallat typgodkända. Det innebär såväl testning vid ansökan men även löpande av extern part. För våra svenska produkter innebär det typgodkännanden av Rise och tillverkningskontroll av DTI.

Samarbeten för ökad kunskap och kundtrygghet

Purus bidrar till branschens utveckling för att minska andelen handhavandefel med risk för vattenskador genom utvecklingsprojekt, utbildningar och informationsspridning. Vi är medlem i bland andra Kakelföreningen, Golvbranschens Riksorganisation och Säker Vatteninstallation, vilket innebär att våra produkter är anpassade efter branschreglerna Säker Vatteninstallation.

ISO 9001 och 14001

Våra produktionsenheter har sedan flera år tillbaka väl fungerande miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt internationellt accepterad standard SS-EN ISO 14001:2015 respektive SS-EN ISO 9001:2015.

Miljö- och kvalitetsarbetet är både en angelägenhet och ett ansvar för alla Purus anställda. Ansvaret säkras genom utbildning och information, samarbete och förbättringsarbete. Våra processer och rutiner möjliggör effektivare planering av verksamheten, att vi kan öka nyttjandet av modern teknologi, reducera beroendet av fossila bränslen samt påverka och ställa krav på våra leverantörer så att alla resurser används mest effektivt möjligt.

Det bidrar till att vi håller oss på tårna och har ett kontinuerligt förbättringsarbete. Med mer än 75 års erfarenhet i branschen, flyttar vi kontinuerligt fram positionerna, så att du som kund alltid ska känna dig trygg i valet av Purus.


Mer information

BLS-koncernens hållbarhetsrapport för år 2021 kan du läsa om vilka delmål utifrån FN:s 17 st övergripande hållbarhetsmål som vi inom BLS-koncernen har beslutat att aktivt jobba med. 

Du kan hitta relaterade dokument, såsom tygodkännanden och miljöbedömningar, till respektive modell under produkter.
Skulle du inte hitta det underlag du söker, är du välkommen att kontakta oss.