Miljö & kvalitet

Purus tar ansvar för att producera produkter som håller länge.

Vi är måna om att vara ett kundorienterat företag – ”hantverkarens bästa vän”, är vår devis på Purus.

Det betyder att vi värnar om önskemål och krav från våra kunder – hela vägen från föreskrivande led via återförsäljare till installatör och slutkund. Alla ska känna sig trygga med att våra produkter och tjänster bidrar till att lyfta involverade aktörers projekt och affärsverksamheter.

Eco-design och återvunnet material

Vi på Purus är stolta över att kunna bidra med hållbara produkter som ger glädje i många år och är skonsamma för miljön. Vårt mål är att tillhandahålla lösningar som har klart längre livslängd än ett genomsnittligt badrum eller kök.

När vi designar och producerar nya produkter tar vi oss an projekten med ett cirkulärt tänk, utifrån en eco-designguide. Det innebär att vi eftersträvar minsta möjliga miljöbelastning vid exempelvis val av råmaterial och förpackningar, i samband med produktutveckling, tillverkning, distribution och användande av produkterna.

Vi gör ständigt mer med mindre. Genom att exempelvis köpa in råmaterial i anpassade storlekar efter de mest förekommande produktstorlekarna lyckas vi minimera andelen spill. Dessutom återvinner vi material som blir över. Exempelvis returnerar vi spillbitar av rostfri plåt som smälts ner för att återanvändas i produktionen av ny råvara, liksom spill av olika polymerer återvinns för att bli till nytt plastgranulat.

Made in Sweden

Med produktionsenheter i Sverige har vi goda förutsättningar att arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tuff miljöbalk i vårt land och väl uppbyggda återvinningssystem.

Som kund märker du av att vi har kortare transportväg till dig och möjlighet att kundanpassa stora delar av vårt produktutbud.

Självklart drivs vår verksamhet enligt gällande lagar, förordningar och andra miljökrav. Du kan som regel också få hjälp med miljöbedömningar av en produkt till större projekt med särskilda miljökrav. Exempelvis Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. Kontakta Purus innesäljavdelning för mer information.

Typgodkända produkter

Våra produkter är till stor del godkända av en sk tredje part, vanligen kallat typgodkända. Det innebär såväl testning vid ansökan men även löpande av extern part. För våra svenska produkter innebär det typgodkännanden av Rise och tillverkningskontroll av DTI.

Samarbeten för ökad kunskap och kundtrygghet

Purus bidrar till branschens utveckling för att minska andelen handhavandefel med risk för vattenskador genom utvecklingsprojekt, utbildningar och informationsspridning. Vi är medlem i bland andra Kakelföreningen, Golvbranschens Riksorganisation och Säker Vatteninstallation, vilket innebär att våra produkter är anpassade efter branschreglerna Säker Vatteninstallation.

ISO 9001 och 14001

Våra produktionsenheter har sedan flera år tillbaka väl fungerande miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt internationellt accepterad standard SS-EN ISO 14001:2015 respektive SS-EN ISO 9001:2015.

Miljö- och kvalitetsarbetet är både en angelägenhet och ett ansvar för alla Purus anställda. Ansvaret säkras genom utbildning och information, samarbete och förbättringsarbete. Våra processer och rutiner möjliggör effektivare planering av verksamheten, att vi kan öka nyttjandet av modern teknologi, reducera beroendet av fossila bränslen samt påverka och ställa krav på våra leverantörer så att alla resurser används mest effektivt möjligt.

Det bidrar till att vi håller oss på tårna och har ett kontinuerligt förbättringsarbete. Med mer än 75 års erfarenhet i branschen, flyttar vi kontinuerligt fram positionerna, så att du som kund alltid ska känna dig trygg i valet av Purus.


Mer information

Du kan hitta relaterade dokument till respektive modell under produkter.
Skulle du inte hitta det underlag du söker, är du välkommen att kontakta oss.