Purusränna asfalt

För installation i beläggning av gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong.

FÖR P-HUS, GARAGE OCH VERKSTAD

IDEALISK AVVATTNING  

Oavsett om du söker avvattning i ett stort parkeringshus i flera våningar, ett mindre garage eller verkstad, har vi en passande lösning. Vår rostfria Purusränna asfalt är konstruerad för att vara enkel att installera ihop med asfaltbeläggning, massa eller betong, har en enkel och stabil konstruktion med högt flöde. 

KUNDANPASSAT ÄR VÅR VARDAG 

Purusränna asfalt togs fram i dialog med dem som kan jobbet – proffsen som utför tätskikts- och beläggningsarbete. De berättade om sina vanliga utmaningar, vilket vägledde oss i vår produktutveckling. Numera upprättar vi vanligtvis en dialog med asfaltsentrepenören för att säkerställa att konstruktionen blir den bästa tänkbara med avseende på lång livslängd och minimal underhållsinsats. Vid rännor över 2,5 m tillverkas de i sektioner som skruvas ihop på plats. Packningen som används där de skruvas ihop klarar höga temperaturer, är UV-stabil och tål kemikalier som salter och oljor.  

GOD INFÄSTNING MED ANPASSAD FLÄNS 

Purusränna asfalt är tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag med beläggning i form av gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong. Rännan anpassas efter behov; med avseende på vilka ytor som skall avvattnas, hur byggprocessen ser ut och i vilken miljö med tillhörande belastning som produkten kommer att utsättas för.  

I standardutförande har produkten ankarfäste för enkel montering och höjdjustering. Dessa anpassas för att enkelt få en mycket god infästning mot betongen. Till ränndelar som placeras i körbana rekommenderar vi att välja grepplisten som tillbehör, för att säkerställa att den breda bitumenflänsen fäster rejält mot betongen. Rännan kan förses med halkfria rutgaller i belastningsklass L15 som håller för personbilar eller M125 för tyngre trafik

REFERENSOBJEKT KUNGSBACKA

Purus har producerat 767,7 m specialbyggda rostfria rännor till parkeringshuset som stod klart 2021 i Kungsbacka. Till projektet med ingjutning i ljus asfalt genomförde en rad produktanpassningar i dialog med VVS-ansvariga från Caverion. Här beskrivs några av dem:

1. Ny låsanordning för gallerna. 
Kundanpassad låsanordning för att låsa fast galler i rännan. Detta för ökad förskjutningsmarginal, då rännorna svetsades samman på plats samt som säkerhetsåtgärd så gllerna inte flyttar sig vid trafik.

2. Punktsvetsad grepplist och robust fläns
Flänsens uppgift är att säkerställa en tät anslutning mot bitumenmattan. Flänsen måste förankras ordentligt i betongen, så att ingen rörelse uppstår vid upprepad trafik. Detta är extra viktigt vid val av ljus asfalt, då en eventuell lagning syns direkt. På asfalt-flänsen svetsades en extra list för att få betongen att greppa ordentligt i flänsen vid gjutning.  

3. Identifieringsnummer 
I ändarna på alla ränndelar sattes specifika id-nummer för att förenkla och snabba på monteringen, samt minska felmarginalen kring vilka detaljer som tillhörde vilken del. Av numret framgick på vilken våning, till vilken ränna och specifik plats den unika delen skulle tillhöra. 

Då Purusränna asfalt tillhör vårt specialsortiment finns ingen rännguide tillgänglig i nuläget. Du är därför välkommen att kontakta oss för lösningsförslag och offert.


 

"DET ÄR INTE VARJE DAG JAG HAR EN KUND SOM VÄLJER LJUS ASFALT"  
Conny Hallberg, försäljningsansvarig, rostfria golvrännor & brunnar, Purus AB"