Sök
Stäng denna sökruta.

Purusränna asfalt

ANPASSAD FÖR P-HUS, GARAGE OCH VERKSTÄDER

IDEALISK AVVATTNING

Oavsett om du söker avvattning i ett stort parkeringshus i flera våningar, ett mindre garage eller verkstad, har vi en passande lösning. Vår rostfria Purusränna asfalt är konstruerad för att vara enkel att installera ihop med asfaltbeläggning, massa eller betong. Den har en enkel och stabil konstruktion och klarar höga flöden. 

För installation i beläggning av gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong.

KUNDANPASSAT ÄR VÅR VARDAG

Purusränna asfalt togs fram i dialog med dem som kan jobbet – proffsen som utför tätskikts- och beläggningsarbete. De berättade om sina vanligaste utmaningar, vilket vägledde oss i vår produktutveckling. Numera upprättar vi vanligtvis en dialog med asfaltsentrepenören för att säkerställa att konstruktionen blir den bästa tänkbara med avseende på lång livslängd och minimal underhållsinsats. Vid rännor över 2,5 m tillverkas de i sektioner som skruvas ihop på plats. Packningen som används där de skruvas ihop klarar höga temperaturer, är UV-stabil och tål kemikalier som salter och oljor.  

GOD INFÄSTNING MED EN ANPASSAD FLÄNS

Purusränna asfalt är tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag med beläggning i form av gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong. Rännan anpassas efter behov; med avseende på vilka ytor som skall avvattnas, hur byggprocessen ser ut och i vilken miljö med tillhörande belastning som produkten kommer att utsättas för.  

I standardutförande har produkten ankarfäste för enkel montering och höjdjustering. Dessa anpassas för att enkelt få en mycket god infästning mot betongen. Till ränndelar som placeras i körbanan rekommenderar vi att välja grepplisten som tillbehör, för att säkerställa att den breda bitumenflänsen fäster rejält mot betongen. Rännan kan förses med halkfria rutgaller i belastningsklass L15, som håller för personbilstrafik eller M125 för tyngre trafik.

Purusrenne asfalt, rennesluk for parkeringsplasser, garasjer og verksteder.

REFERENSOBJEKT KUNGSBACKA

Purus har producerat 767,7 m specialbyggda rostfria rännor till parkeringshuset Linden, som stod klart 2021 i Kungsbacka. Till projektet med ingjutning i ljus asfalt genomförde en rad produktanpassningar i dialog med VVS-ansvariga från Caverion. Här beskrivs några av dem:

1. Ny låsanordning för galler.
Kundanpassad låsanordning för att låsa fast galler i rännan. Detta för ökad förskjutningsmarginal, då rännorna svetsades samman på plats samt som säkerhetsåtgärd så gallerna inte flyttar sig av trafikbelastningen.

2. Punktsvetsad grepplist och robust fläns

DET ÄR INTE VARJE DAG JAG HAR EN KUND SOM VÄLJER LJUS ASFALT”  
Conny Hallberg, försäljningsansvarig, rostfria golvrännor & brunnar, Purus AB