Sök
Stäng denna sökruta.

P-huset Linden i Kungsbacka

Asfaltrännor i Kungsbacka

Purus fick förtroendet att producera 767,7 meter specialbyggda rostfria rännor till parkeringshuset som stod klart 2021. Till projektet med ingjutning i ljus asfalt genomförde en rad produktanpassningar i dialog med VVS-ansvariga från Caverion.

Parkeringshus Linden blev Kungsbacka kommuns första kommunägda parkeringshus och ett viktigt led i samhällsutvecklingen. P-huset byggdes längs med järnvägen söder om Lindens torg i centrala Kungsbacka med ett stort pålningsarbete. Parkeringshuset består av sju våningsplan och erbjuder närmare 1 000 parkeringsplatser, samtliga öppna för allmänheten. 

Här beskrivs några av specialanpassningarna i projektet:

1. Ny låsanordning för gallerna. 
Kundanpassad låsanordning för att låsa fast galler i rännan. Detta för ökad förskjutningsmarginal, då rännorna svetsades samman på plats samt som säkerhetsåtgärd så gallerna inte flyttar sig när de körs över.

2. Punktsvetsad grepplist och robust fläns
Flänsens uppgift är att säkerställa en tät anslutning mot bitumenmattan. Flänsen måste förankras ordentligt i betongen, så att ingen rörelse uppstår vid upprepad trafik. Detta är extra viktigt vid val av ljus asfalt, då en eventuell lagning syns direkt. På asfalt-flänsen svetsades en extra list för att få betongen att greppa ordentligt i flänsen vid gjutning.  

3.  Identifieringsnummer 
I ändarna på alla ränndelar sattes specifika id-nummer för att förenkla och snabba på monteringen, samt minska felmarginalen kring vilka detaljer som tillhörde vilken del. Av numret framgick på vilken våning, till vilken ränna och specifik plats den unika delen skulle tillhöra.

År: 2021
Byggare: VVS - Caverion, Totalentreprenad Tuve bygg AB

Asfaltsrännor i rostfritt