Sök
Stäng denna sökruta.

ShoweReheat

"wattjägare" har pengar att spara med SHOWEREHEAT

Uppgradera din duschkabin eller dusch över badkar med värmeåtervinning – spara 1/3 av energin!

Investera i en Purus ShoweReheat spillvattenvärmeväxlaren, som integreras i utloppet och blir en smart duschvärmeväxlare. Produkten monteras enkelt under duschkabinen eller badkaret i ditt nuvarande badrum och tar tillvara den värme du redan betalt för. 

Duschvärmeväxlare används idag i en högre utsträckning i övriga Europa. De går där under benämningen Wastewater Heat Recovery System (WWHRS). Nu är det vår tur att erbjuda fler i Norden att duscha behagligt utan att det behöver kosta skjortan. Uppfinningen ShowerReheat är designskyddad inom EU.

Värmeväxlarens funktion är enkel. Genom att ta värme från det nyss använda duschvattnet och överföra det till kallvattnet, förvärms det inkommande kallvattnet på väg till duschblandaren. Förvärmt kallvatten medför att det krävs mindre mängd varmvatten för att uppnå önskad duschvattentemperatur. Detta sköts av duschblandarens termostatventil.

Notera att inget redan förbrukat duschvatten återanvänds, det är värmeenergin som återvinns!

ShoweReheat är testad av oberoende tredjepart avseende prestanda och typgodkänd av RISE, Research Institutes of Sweden, (typgodkännande SC0080-16). Det betyder att den är godkänd för att anslutas till det kommunala vattenledningsnätet.

 

Så här ser ShoweReheat ut, som enkelt kopplas till existerande vattenanslutning.
Dimensioner
 • Längd 2000 mm, Ø47 mm. 
 • Flexibel med en minsta statisk böjradie på 150 mm.
 • Anslutande rördiameter, avloppsvatten Ø40 mm.
 • Anslutning kallvatten gänga R15.
Framtidens teknik

Hittills har energibesparingar i bostadssektorn mest varit inriktade på att trimma energisystem, tilläggsisolera samt effektivisera ventilation och återvinna frånluftsvärmen.

Intresset från fastighetsägare för att återvinna överskottsenergin ur spillvatten innan det lämnar fastigheten har dock hittills varit närmast obefintligt. Till följd av de stigande energipriser bedömer vi att detta är en av många energibesparande tekniker som kommer att öka i betydelse framöver. När kunskapen sprids om dess enkelhet och driftsäkerhet bedöms marknaden att växa.

Funktion för produkten

Produkten består av två co-centriska, flexibla metallrör. Kallvattnet strömmar i spalten mellan det inre och yttre röret och förvärms av det varma avloppsvattnet som rinner i motsatt riktning i det inre röret. Värmeväxlarslangen är omsluten av en skyddande fläta vilken även stabiliserar produkten. Metallrörens yta skapar en turbulent vattenström, vilken har en självrengörande effekt och tjänar till att skapa en större värmeöverföringsyta. Notera att det krävs strömmande vatten i båda riktningar för att få ut effekt från värmeväxlaren.Energiverkningsgrad: 33 %

Temperaturverkningsgrad: 56 %

Så mycket kan du minska energikostnaden genom att installera ShoweReheat 

Med en verkningsgrad på hela 33% kan du spara betydande uppvärmningskostnader – du kan unna dig tre duschar till priset av två!

Minimalt underhåll

Underhållet som krävs för Purus ShoweReheat är minimalt. Eftersom det inte finns några hinder för duschvattnet på vägen mot golvbrunnen, gör det att risken för att slangen sätter igen är ytterst liten.

Någon rengöring av värmeväxlarslangen behövs normalt inte. En årlig översyn med eventuell rengöring är ändå lämpligt. Koka då upp en kastrull med kokhett vatten tillsammans med en diskmaskinstablett och häll i duschkabinens utlopp. Detta tar bort den biofilm som kan bildas i rören.

Inspektera utloppet med jämna mellanrum och använd gärna en hårsil vid karets utlopp för att ytterligare minska risken för att hår sätter igen utloppet.

Räkna ut din årliga besparing genom att klicka och öppna vår uträkningssnurra:

Kalkylen tar bland annat hänsyn till hur många ni är i hushållet, hur ofta ni vanligtvis duschar och vilket uppvärmningssystem bostaden har.

Hur fungerar det?

ShoweReheat är en enhet för återvinning av spillvärme från avloppsvatten. Den ersätter röret som normalt löper från badkaret/duschkabinen till golvbrunnen. Produkten består av två flexibla metallrör som trycks in i varandra. 

Det kalla vattnet rinner i utrymmet mellan det inre och yttre röret och förvärms av det varma avloppsvattnet som rinner i det inre röret, i motsatt riktning. 

Det yttre röret är inte synligt, det är under metallflätningen som stabiliserar produkten.

Den inre ytan på metallrören skapar en turbulens i vattenströmmen, som har en självrengörande effekt och bidrar till att skapa en större värmeöverföringsyta.

Observera att det inte är duschvattnet i sig som återvinns, utan endast överskottsvärmen från spillvattnet.

Montera Showereheat i duschkabin eller under badkar med dusch

 1. Börja med att kontrollera dimensionerna på dina befintliga rör och anslutningar och införskaffa de eventuella övergångar, kopplingar och anslutningsrör/-slangar som kan behövas. Gängdimension på ShoweReheat är G15. Anslutningsdimension mot utlopp och avlopp är Ø40 mm.

 2. Montera backventilen på kallvatteninloppet följt av kulventilen. Kallvatteninloppet är anslutningen med en 90° böj (blå ändmarkör). Säkerställ att pilen på backventilen pekar in i inloppet, eftersom den indikerar flödesriktningen.

 3. Se till att vattnet är avstängt. ShoweReheat ska anslutas till kallvattenledning före dusch-/badblandare. Använd lämpliga kopplingar som överensstämmer med VVS-standarder.

 4. Anslut inkommande kallvatten till kulventilen. Det förvärmda kallvattnet från utloppet i den andra änden av ShoweReheat (röd markeringsände) ska ledas till röret som ansluter till duschblandaren.

 5.  Använd de bifogade Ø32/40 mm adaptrarna för att ansluta till bad/duschkarets utlopp till ShoweReheat i änden med den röda markören och den andra änden till utloppsröret anslutet till avloppet (blå markeringsände). ShoweReheat kan böjas och formas för att passa in i önskad slutposition under badkaret eller duschkaret. Använd gärna buntbanden för att få ShoweReheat bibehålla önskad form.

 6. Se till att avloppsvattnet kan rinna fritt utan att orsaka ansamling. Använd medföljande stödben och buntband för att säkerställa att ShoweReheat lutar med ett fall mot avloppet. Stödbenen kan kapas till lämplig längd för att få rätt höjd för din installation. Stödbenen kan antingen stå på golvet eller limmas under kabin eller kar.

 7. Slå på vattnet. Öppna kulventilen på ShoweReheat.

ShoweReheat under duschkar

Klart! Njut av duschen och börja spara energi i vardagen!

 

Vill du också gå på Wattjakt och slippa spola ut betalt varmvatten i avloppet i onödan? Scrolla nedåt för att läsa om hur du kan bli testpilot!

PURUS söker testpiloter! 

Vill du gå på Wattjakt och testa Purus ShoweReheat i ditt badrum kostnadsfritt?

Som en del i vår lansering av ShoweReheat söker vi nu ett begränsat antal testpiloter.  

I rollen som testpilot ges du möjlighet att agera pionjär inom området energiåtervinning från spillvatten och bidrar med värdefull återkoppling för vidareutveckling av tekniken samtidigt som du på ett effektivt sätt sparar pengar på din uppvärmning av duschvatten! 

 

OBS! Begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att neka om förutsättningarna inte är rätt för ett test i ditt badrum.

HAR DU EN FRÅGA om showereheat?

Kanske är du nyfiken på om ShoweReheat-tekniken kan tillämpas på annat sätt, i en industri som är beroende av varmvattenflöde eller liknande?

Kontakta oss så ser någon av våra produktexperter till att vända tillbaka till dig! Fyll i formuläret, så får du återkoppling inom kort.

Färdiginstallerat och klart?

Köptips för dig som önskar köpa en förinstallerad ShoweReheat i en duschkabin: